LANGUAGE AUDIT

 

If a client wishes so, M-Lang Language Centre conducts a language audit. Such an audit makes it possible to evaluate the employees’ foreign language abilities and determine their language competence level. A language audit is an excellent tool in recruitment of workers as well as in the evaluation of effectiveness of the language trainings organized by the company.

Each language audit is conducted by professional linguists and methodologists who make use of the universal European system of language competence levels. Each audit is composed of both oral and written part. The research results are presented as a report containing information regarding language abilities of workers with respect to the following skills: speaking, communication, listening, reading, writing, vocabulary and grammar.


Po wykonaniu tłumaczenia obliczamy ilość tzw. stron rozliczeniowych. Jedna strona rozliczeniowa tłumaczenia zwykłego zawiera 1800 znaków ze spacjami, zaś tłumaczenia poświadczonego 1125 znaków ze spacjami.


Otrzymaną ilość stron mnożymy razy stawkę za stronę rozliczeniową, którą podajemy każdorazowo przy wycenie tłumaczenia. Stawki różnią się w zależności od języka tłumaczenia, rodzaju tłumaczenia jak również trybu tłumaczenia (zwykły, ekspresowy, itd.).


Klient odbiera gotowe tłumaczenie osobiście w biurze, drogą elektroniczną bądź też na życzenie wysyłamy tłumaczenie pocztą na wskazany adres.

 

 


43-100 TYCHY
ul.Grota Roweckiego 44, room:335
tel:+48 32 218 31 96
FAX: +48 32780 50 87
tel. +48 697-200-979
tel. +48 697-200-424

 


M-Lang Language Centre is a group of perfectly trained linguists both translators, interpreters and teachers. We specialize in written and spoken translations as well as in foreign language trainings. All our clients are treated individually, therefore, the language courses we offer are specially prepared to meet the real language needs and requirements of our clients. We have extensive experience in many areas, from technical translation to legal translation and documentation with very specific terminology.